• Română
  • English

Live Applied Surgical Techniques - General Surgery

Prin proiectul LAST se urmărește realizarea unui cadru organizat care să acorde membrilor Societății Studențești de Chirurgie din România – filiala Craiova posibilitatea de a asista la intervențiile chirurgicale desfășurate în cadrul Clinicii de Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Totodată, ne dorim sa abordam acest proiect si din punct de vedere științific. În acest sens, cel mai interesant caz chirurgical operat intr-un anumit interval de timp, va fi dezbătut în cadrul unei Sesiuni Lunare de Comunicări Științifice, introducând, astfel, pe langă tematica obișnuită a unui astfel de eveniment, două punte noi: 1. Prezentare de caz pre- si postoperator ( Realizată de către unul dintre membrii SSCR Craiova care au asistat la intervenția chirurgicală respectivă) 2. Prezentare pași operatori pe baza inregistrării video a intervenției chirurgicale ( Realizată de medicul chirurg curant - membru al Disciplinei de Chirurgie Generală din UMF Craiova). În linii mari, acest proiect reprezintă trecerea de la sala de workshop la sala de operație, evoluție firească în formarea studentului medicinist interesat de chirurgie și membru al Societății Studențești de Chirurgie din România, oferind posibilitatea de a se familiariza cu rigorile, stressul și imaginea unei săli de operație, cu beneficii evidente în cadrul procesului său de dezvoltare profesională, atât pe termen scurt, cât si pe termen mediu și lung.
---------------------------------------------------------------

Pe secțiile chirurgicale vor exista echipe formate din 4 participanți și un coordonator al echipei ales din cadrul membrilor conducerii SSCR.

Criteriile de acceptare a participanților in cadrul proiectului LAST:
-Minim anul III de studiu universitar.
-Membru activ pe anul universitar precedent și pe cel în curs de desfășurare. (2017-2018 și 2018-2019)

In urma absolvirii unuia din modulele LAST, participantii vor primi un certificat care va atesta participarea la acest proiect si o scrisoare de recomandare din partea supervizorului.

Subjects: 

În ceea ce privește tematica, aceasta este limitată la domeniul chirurgical în cadrul căruia membrul SSCR va efectua stagiul de practică propriu-zisă.

Methodology: 

De-a lungul a 3 luni, 30 de membrii SSCR – filiala Craiova, împarțiți în 5 echipe a câte 6 studenți, vor asista atât la investigațiile propriu-zise aduse pacientului pre-operator, cât si la intervențiile chirurgicale de pe Clinica de Chirurgie Generală, din cadrul gărzilor.
Fiecare echipă va avea obligația de a prezenta lunar un caz din care se va alege, de comun acord cu doctorii curanți, cel care va fi prezentat în fața colegilor într-o sesiune de comunicări științifice.
Condiții minime de participare: Anii de studiu III+,absolvent al workshop-ului Knots & Sutures, membru activ SSCR.

1. Fiecare supervisor principal poate deservi pe oricare dintre medicii clinicii pentru a superviza activitățile
studenților din programul LAST.
2. Supervizorii desemnați vor raporta supervizorului principal activitățile și/sau eventualele indicente
neprevăzute.
3. Supervizorul principal va semna fișa tip Evaluare 2 la finalul avtivităților LAST din data respectivă.
4. Supervizorul principal va informa în prima zi de desfășurare a proiectului LAST, studenții participanți despre
normele de siguranță și protecție la locul de muncă, circuitele clinicii, observații cu privire la riscurile de
contaminare și regulile de ordine internă.
Fișa de siguranță și protecție la locul desfașurării activității LAST va fi luată la cunoștință de studenții participanți
sub semnătură.
5. Responsabilitatea contactului studenților cu pacienții revine integral supervizorilor.
6. Se va cere acordul verbal al pacienților, de către supervizori cu privire la implicarea studenților participanți la
consultații, permanente sau proceduri specifice specialității.
7. Durata modulului pe fiecare specialitate este de 30 de zile.
8. Numărul minim de ore pe fiecare activitate specificalată în fișa de Evaluare 2 este de 3 ore.
9. Orarul desfășurării activităților cuprinse în proiectul LAST va fi stabilit de supervizorii principali.
10. Fiecare modul de specialitate din proiectul LAST are un responsabil desemnat de către președintele SSCR dintre membri activi și cu experiență ai SSCR.

Program: 

Proiectul se va desfășura pe durata a 30 de zile pe secțiile chirurgicale din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.
( Obstetrică Ginecologie, Urologie,Chirurgie Plastică Reconstructivă, Oftalmologie, Ortopedie, Chirurgie Pediatrică, Chirurgie Generală, Chirurgie Toracică, ORL)