• Română
  • English

    You are here

Curs de Iniţiere in Chirurgia Experimentală

Fiecare pas înainte făcut în medicină se datorează cercetărilor extensive realizate în centre specializate. În ultimii 100 de ani, cercetarea experimentală a permis studierea în detaliu a fenomenelor care se petrec atunci cand organismul este supus unor intervenţii chirurgicale iar asocierea acesteia cu microchirurgia a dus la întelegerea motivului pentru care anumite proceduri (reimplantări, lambouri etc) eşuează. Scopul acestui workshop este de a aduce în atenţia studentului medicinist această ramură a medicinii, oferind posibilitatea ulerioară de finanţare a proiectelor de cercetare experimentală.

Subjects: 

În cadrul acestui curs sunt expuse noţiuni de anatomie pentru principalele animale utilizate în cadrul modelelor experimentale, tehnica efectuării anesteziei, metode de administrare a agenţilor farmacologici , metode de prelevare a probelor biologice, întreţinerea şi monitorizarea animalelor de experienţă , noţiuni de bază în microchirurgie (microscopul operator, instrumentar specific, noduri şi suturi sub microscop), suturi vasculare şi nervoase realizate pe material biologic.

Methodology: 

Metodologie:
Workshopul se adresează unui număr de 12 de participanţi şi este compus din o parte teoretică şi una practică. Complexitatea tehnicilor prezentate creşte , de la exerciţii pe tifon până la realizarea de anastomoze vasculare şi nervoase pe sobolan Wistar. Toate prezentările teoretice sunt însoţite de demonstraţii practice , filmate şi redate în timp real. Materialele biologice utilizate includ: picioare de găină, şoricei, iepuri, cobai, şobolani Wistar

Program: 

Program:

Ziua 1
Norme de conduită în cadrul laboratoarelor experimentale
Animale utilizate în cadrul modelelor experimentale. Anatomia aplicată a şobolanului experimental tip Wistar. Anatomia aplicată a şoarecelui de experienţă. Anatomia aplicată a iepurelui de experienţă.
Principii de anestezie a animalelor de experienţă.
Metode de administrare a agenţilor farmacologici la animalele mici de experienţă .
Metode de prelevare a probelor biologice de la animalele de experienţă.
Întreţinerea şi monitorizarea animalelor de experienţă.

Ziua 2
Microscopul operator – principii de funcţionare, principii de întreţinere şi manipulare.
Instrumente macrochirurgicale şi microchirurgicale .Hemostaza în microchirurg ie . Materiale de sutură folosite în chirurgia experimentală. Nodul microchirurgical utilizând instrumente macrochirurgicale.
Orientarea şi îndemânarea sub microscop.
Principiul suturilor microchirurgicale. Tipuri de suturi utilizate în microchirurgie
Sutura vasculară.
Sutura nervoasă – neurorafia (epi-peri-neurorafia).

Ziua 3
Cavitatea peritoneală la şobolanul Wistar (descoperirea şi izolarea aortei abdominale).
Anastomoza arterială termino-terminală pe aorta de şobolan Wistar cu fire separate.