Skip to main content

Craiova - Live Applied Surgical Techniques - Ed. 3.

General info
Period:
-
Teaching language:
Romanian
Abbreviation:
LAST

Prin proiectul LAST se urmărește realizarea unui cadru organizat care să acorde membrilor Societății Studențești de Chirurgie din România – filiala Craiova posibilitatea de a asista la intervențiile chirurgicale desfășurate în Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova pe mai multe secții chirurgicale. Proiectul se va desfășura pe module, fiecare modul întinzându-se pe durata a 30 de zile calendaristice. Totodată, ne dorim sa abordam acest proiect si din punct de vedere științific. În acest sens, fiecare participant va prezenta chirurgical în cadrul unei Sesiuni de Comunicări Științifice, în urma căreia ii va fi înmanată o scrisoare de recomandare și certificatul de absolvire al modululi pe care sunt înscriși. În linii mari, acest proiect reprezintă trecerea de la sala de workshop la sala de operație, evoluție firească în formarea studentului medicinist interesat de chirurgie și membru al Societății Studențești de Chirurgie din România, oferind posibilitatea de a se familiariza cu contactul cu pacientul, rigorile, stressul și imaginea unei săli de operație, cu beneficii evidente în cadrul procesului său de dezvoltare profesională, atât pe termen scurt, cât si pe termen mediu și lung.Pe secțiile chirurgicale vor exista echipe formate din 4 participanți și un coordonator al echipei ales din cadrul membrilor conducerii SSCR.Criteriile de acceptare a participanților in cadrul proiectului LAST:-Minim anul III de studiu universitar.-Membru activ pe anul universitar în curs de desfășurare. In urma absolvirii unuia din modulele LAST, participantii vor primi un certificat care va atesta participarea la acest proiect si o scrisoare de recomandare din partea supervizorului.

Subjects:

În ceea ce privește tematica, aceasta este limitată la domeniul chirurgical în cadrul căruia membrul SSCR va efectua stagiul de practică propriu-zisă.Vor avea loc module lunare pe următoarele secții din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova:-Secția de Chirurgie Generala I-Secția de Chirurgie Generala II-Secția de Chirurgie Generala III-Secția de Ortopedie-Secția de Urologie-Secția de Obstetrică Ginecologie-Secția de Chirurgie Pediatrică-Secția de Chirurgie Plastică-Secția de ORL-Secția de Chirurgie Toracică-Secția de Oftalmologie

Methodology:

De-a lungul a 30 de zile, membrii SSCR – filiala Craiova, împarțiți în 11 echipe a câte 5 studenți (4 participanți și 1 coordonator), vor asista atât la investigațiile propriu-zise aduse pacientului pre-operator, cât si la intervențiile chirurgicale de pe clinicile mai sus enumerate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, din cadrul gărzilor.Fiecare participant va avea oportunitatea de a prezenta la final lunar un caz în fața colegilor într-o sesiune de comunicări științifice.Condiții minime de participare: Anii de studiu III + membru activ SSCR.1. Fiecare supervisor principal poate deservi pe oricare dintre medicii clinicii pentru a superviza activitățilestudenților din programul LAST.2. Supervizorii desemnați vor raporta supervizorului principal activitățile și/sau eventualele indicenteneprevăzute.3. Supervizorul principal va semna fișa tip Evaluare 2 la finalul avtivităților LAST din data respectivă.4. Supervizorul principal va informa în prima zi de desfășurare a proiectului LAST, studenții participanți desprenormele de siguranță și protecție la locul de muncă, circuitele clinicii, observații cu privire la riscurile decontaminare și regulile de ordine internă.Fișa de siguranță și protecție la locul desfașurării activității LAST va fi luată la cunoștință de studenții participanțisub semnătură.5. Responsabilitatea contactului studenților cu pacienții revine integral supervizorilor.6. Se va cere acordul verbal al pacienților, de către supervizori cu privire la implicarea studenților participanți laconsultații, permanente sau proceduri specifice specialității.7. Durata modulului pe fiecare specialitate este de 30 de zile.8. Numărul minim de ore pe fiecare activitate specificalată în fișa de Evaluare 2 este de 3 ore.9. Orarul desfășurării activităților cuprinse în proiectul LAST va fi stabilit de supervizorii principali.10. Fiecare modul de specialitate din proiectul LAST are un responsabil desemnat de către președintele SSCR dintre membri activi și cu experiență ai SSCR.

Strada Tabaci 1
Craiova
Romania

Registration period
Registration start:
Registration deadline:
Eligibility
Dedicated to:
student
Of the faculty of:
medicina
Of years::
3
4
5
6
Fee
Fee for non-member:
RON0
Fee for SSCR (paying) member:
RON0

Participantii trebuie sa fie obligatoriu membri cotizanti.

1. Mirea Mihai-Daniel-Luca
Participant
2. Achim Robert
3. Ahmet Rukie Ana Maria
4. Ajram Salam
5. Atanase Adriana-Maria
6. Avram Loredana-Marinela
7. Bălcescu Andrada Elena
8. Bărbulescu Andra-Maria
9. Berbecaru Elena-Iuliana-Anamaria
10. Constantinescu Smaranda Ioana
11. Dițescu Adelina-Rafaella
12. Dumitraşcu Andreea-Ramona
13. Gavrilă Mirela-Raluca
14. Loga Dalia-Maria
15. Manasia Andreea-Georgiana
16. Mîndrilă Laura Andreea
17. Mitroi Denisa- Maria
18. Murgu Ana-Maria-Daciana
19. Mursa Maria-Andreea
20. Petcu Ana-Maria
21. Petcu Aurelia Lavinia
22. Petrescu Ana-Maria
23. Popa Valentin - Dragos
24. Popescu Andrei
25. Popescu Cristina-Roxana
26. Predoi Oana Patricia
27. Radu Mihai-Alexandru
28. Rădulescu Cristina
29. Sandu Elena
30. Ștefan Anca-Mihaela
31. Stoian Octavian-Ștefan
Coordinator
32. Andrei Flavius-Marius
33. Băluță Gabriela Diana
Coordinator: Pavel-Dan Sbora Flavius-Marius Andrei

You need to be logged in to be able to register to this event. You can create a free account now.

/***/