Mergi la conţinutul principal

Chirurgicale - Multidisciplinare

Abreviere:
RISSE

This is a joint project coordinated by SSCR Timisoara and SSCR Iasi. The aim of this camp is to create an environment in which students can acquire and develop their skills related to different surgical specialties by practicing various techniques on biological materials, as well as check their compatibility with the surgical field. The program contains a social part consisting of four days of travel around Romania, from Timisoara to Iasi, allowing the participants to get to know each other, create bonds and learn about teamwork while visiting the beautiful sights of our country. All these objectives will lead to possible partnerships between universities allowing for future national and international projects.

Tematica:

1. Knots and Sutures (introduction to surgery and standard organization in the OR, surgical instruments, asepsis and antisepsis, introduction to wound management and hemostasis, basic knots and sutures)

2. Vascular surgery (Introduction to vascular surgery - arteriotomy and arteriography, aneurysmal Disease - end-to-end anastomosis, Lower extremity artery disease - end-to-side anastomosis, parachuting technique, Cerebrovascular disease - patch angioplasty)

3. Cardiovascular Surgery techniques (introduction to cardiac surgery – cannulation, atrial septal defect – patch repair of foramen secundum, postinfarction ventricular septal defect – patch repair using the David technique, tetralogy of Fallot – enlargement of the pulmonary trunk);

4. Digestive surgery (introduction to digestive surgery, stricturoplasty, acute mesenteric ischemia, end-to-end Anastomosis, end-to-side anastomosis)

5. Advanced digestive surgery (piloroplasty, relevant surgical anatomy, Billroth II resection, side to side gastro-entero-anastomosis, gastric sleeve, stomas 101 – colostoma and ileostoma, the Hartmann procedure)

6. Laparoscopic surgery techniques (laparoscopic instruments, space orientation and intraoperative steps, laparoscopic knots and sutures, laparoscopic appendectomy in virtual reality on Simbionix LAP Mentor)

7. Orthopedics and Traumatology (introduction to orthopedics and traumatology, osteosynthesis principles and techniques, fractures classification and treatment)

8. Pediatric surgery techniques (congenital malformations, surgical anatomy of the renal system in children, ureteral reimplantation)

9. Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery Techniques (procedures used in aesthetic surgery, septoplasty)

10. Ophthalmological Surgery (introduction to ophthalmological surgery- instruments and basic procedures, incisions and sutures on the eye under the microscope)

Metodologie:

The event will consist of 7 days of workshops in Timisoara, 5 days of workshops in Iasi and a short trip of 4 days between the two cities. The surgical workshops will be structured in an increasing difficulty fashion, containing a theoretical part, the demonstration of the technique and a hands-on part on biological material. The basic workshops will be supervised by one student-trainer for every two participants, while the advanced ones will be done under the guidance of teams formed by residents and attendings.

Abreviere:
mSMST

The goal of this workshop is to provide to students the opportunity of understanding the microscopical changes that occur to organs and how surgery intervenes on these pathologies

Tematica:

Clinical Cases - Surgical and microscopical diagnosis with management

Metodologie:

The duration of the workshop will be about 4-4,5h. The workshop will start with presentation of oncological cases supervised by the doctors, starting with the admission of the patient, followed by explaining of surgical decision up to morphopathology results and follow ups. Then discussion of differential diagnosis from surgical and pathological point of view will take place. After the oral presentations the students will be divided into smaller groups and will enter in the pathology lab. They will have a small introduction about pathology procedures and this will follow actual microscopic viewing of the cases that were previously discussed together with the help of the doctor. Procedure such as immunohistochemistry and different kind of staining will be discussed too.

Metodologie:

Cursul cuprinde atât o parte teoretică cât și una practică. Partea teoretică se va desfășura sub forma unor prezentări bogat ilustrate și interactive. Prezentările vor fi susținute de către membrii SSCR și vor aborda noțiuni despre microscopul operator, instrumentarul specific utilizat și tehnicile de bază în microchirurgie.Conceptul workshopului constă în exerciții cu grad diferit de dificultate, pentru ca participanții să se familiarizeze cu instrumentarul specific, dar și cu perspectiva oferită de magnificația microscopului .Partea practică cuprinde o varietate de exerciții de dexteritate menite să realizeze acomodarea participanților la lucrul prin ocularele microscopului - material non-biologic (tifon). Apoi participanții vor exersa suturi și noduri microchirurgicale pe mănușa de latex (discul Sun-Lee).

Abreviere:
LAST

Prin proiectul LAST se urmărește realizarea unui cadru organizat care să acorde membrilor Societății Studențești de Chirurgie din România – filiala Craiova posibilitatea de a asista la intervențiile chirurgicale desfășurate în Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova pe mai multe secții chirurgicale. Proiectul se va desfășura pe module, fiecare modul întinzându-se pe durata a 30 de zile calendaristice. Totodată, ne dorim sa abordam acest proiect si din punct de vedere științific. În acest sens, fiecare participant va prezenta chirurgical în cadrul unei Sesiuni de Comunicări Științifice, în urma căreia ii va fi înmanată o scrisoare de recomandare și certificatul de absolvire al modululi pe care sunt înscriși. În linii mari, acest proiect reprezintă trecerea de la sala de workshop la sala de operație, evoluție firească în formarea studentului medicinist interesat de chirurgie și membru al Societății Studențești de Chirurgie din România, oferind posibilitatea de a se familiariza cu contactul cu pacientul, rigorile, stressul și imaginea unei săli de operație, cu beneficii evidente în cadrul procesului său de dezvoltare profesională, atât pe termen scurt, cât si pe termen mediu și lung.Pe secțiile chirurgicale vor exista echipe formate din 4 participanți și un coordonator al echipei ales din cadrul membrilor conducerii SSCR.Criteriile de acceptare a participanților in cadrul proiectului LAST:-Minim anul III de studiu universitar.-Membru activ pe anul universitar în curs de desfășurare. In urma absolvirii unuia din modulele LAST, participantii vor primi un certificat care va atesta participarea la acest proiect si o scrisoare de recomandare din partea supervizorului.

Tematica:

În ceea ce privește tematica, aceasta este limitată la domeniul chirurgical în cadrul căruia membrul SSCR va efectua stagiul de practică propriu-zisă.Vor avea loc module lunare pe următoarele secții din Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova:-Secția de Chirurgie Generala I-Secția de Chirurgie Generala II-Secția de Chirurgie Generala III-Secția de Ortopedie-Secția de Urologie-Secția de Obstetrică Ginecologie-Secția de Chirurgie Pediatrică-Secția de Chirurgie Plastică-Secția de ORL-Secția de Chirurgie Toracică-Secția de Oftalmologie

Metodologie:

De-a lungul a 30 de zile, membrii SSCR – filiala Craiova, împarțiți în 11 echipe a câte 5 studenți (4 participanți și 1 coordonator), vor asista atât la investigațiile propriu-zise aduse pacientului pre-operator, cât si la intervențiile chirurgicale de pe clinicile mai sus enumerate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, din cadrul gărzilor.Fiecare participant va avea oportunitatea de a prezenta la final lunar un caz în fața colegilor într-o sesiune de comunicări științifice.Condiții minime de participare: Anii de studiu III + membru activ SSCR.1. Fiecare supervisor principal poate deservi pe oricare dintre medicii clinicii pentru a superviza activitățilestudenților din programul LAST.2. Supervizorii desemnați vor raporta supervizorului principal activitățile și/sau eventualele indicenteneprevăzute.3. Supervizorul principal va semna fișa tip Evaluare 2 la finalul avtivităților LAST din data respectivă.4. Supervizorul principal va informa în prima zi de desfășurare a proiectului LAST, studenții participanți desprenormele de siguranță și protecție la locul de muncă, circuitele clinicii, observații cu privire la riscurile decontaminare și regulile de ordine internă.Fișa de siguranță și protecție la locul desfașurării activității LAST va fi luată la cunoștință de studenții participanțisub semnătură.5. Responsabilitatea contactului studenților cu pacienții revine integral supervizorilor.6. Se va cere acordul verbal al pacienților, de către supervizori cu privire la implicarea studenților participanți laconsultații, permanente sau proceduri specifice specialității.7. Durata modulului pe fiecare specialitate este de 30 de zile.8. Numărul minim de ore pe fiecare activitate specificalată în fișa de Evaluare 2 este de 3 ore.9. Orarul desfășurării activităților cuprinse în proiectul LAST va fi stabilit de supervizorii principali.10. Fiecare modul de specialitate din proiectul LAST are un responsabil desemnat de către președintele SSCR dintre membri activi și cu experiență ai SSCR.

Abreviere:
FPTS

The goal of this workshop is to provide to students the opportunity of understanding the microscopical changes that occur to organs and how Surgery intervenes on these pathologies.

Tematica:

Microscopical diagnosis and multidiscipline management of cases.

Metodologie:

4 clinical cases will be presented and the participants will be able to discuss the evolution of those cases; Microscopical analysis of the pathological tissues and setting a multidiscipline management plan.

Abreviere:
BSM

Scopul acestui workshop este de a oferi posibilitatea studenţilor/rezidenților interesaţi să intre în contact cu microchirurgia, deprinzându-și și verificându-și în același timp dexteritatea, coordonarea ochi-mână, acuitatea vizuală. Participanții se vor familiariza cu aplicațiile microchirurgiei, restricțiile și dezavantajele acesteia, contribuind la decizia de a urma o eventuală carieră în domeniu.

Tematica:

Parte teoretică● Noțiuni de microchirurgie;● Instrumentarul specific microchirurgiei (exemple, clasificare, manevrare, grija față de instrumente);● Indicații, contraindicații, tendințe actuale referitoare la utilitatea microscopului operator;● Noțiuni de manevrare a țesuturilor sub microscopul operator;● Noduri sub microscopul operator;● Suturi sub microscopul operator;● Arteriorafie sub microscopul operator;● Noțiuni de anatomie și disecție sub microscopul operator;● Noțiuni de hemostază sub microscopul operator;Parte practică (sub microscopul operator)● Noduri și suturi pe mănușă de latex;● Noduri și suturi pe petală de crizantemă albă;● Noduri și suturi pe frunză;● Suturi vasculare pe pulpă de găină / șobolan Wistar / suturi pe ochi de porc;● Sutură de închidere plan cu plan;

Metodologie:

Cursurile teoretice sunt sub forma unor prezentări bogat ilustrate. Fiecare 2 participanți beneficiază de câte o stație de lucru reprezentată de un microscop operator, un set complet de instrumente de microchirurgie și material sintetic/biologic puse la dispoziție de către organizatori, precum și de pregătirea instructorilor. Tehnicile chirurgicale sunt realizate la pupitrul central de către instructori și proiectate în timp real odată cu explicațiile acestora. Participanții vor reproduce apoi fiecare manevra sub îndrumarea instructorilor asistenți, insistându-se până ce acestea sunt deprinse.

Abreviere:
AST

În cadrul celui de-al XVI-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Anatomie, Societatea Studențească de Chirurgie din România (SSCR) aduce studenții mediciniști cu înclinare către chirurgie, în prealabil anatomie clinică, în fața unei noi provocări. Aceasta constă în punerea în practică a cunoștințelor dobândite direct pe cadavre sau material biologic suine prin simularea unor manevre chirurgicale din sfera chirurgiei generale, chirugiei vasculare (material suin), chirurigiei toracice, plastice şi reconstructivă (cadavre). Aceste workshop-uri se desfășoară în strânsă relație cu cadre universitare cu experiență care vor supraveghea direct aplicațiile desfășurate. Participanții vor putea dobândi astfel nu numai cele mai pertinente informații teoretice, dar și o experiență practică greu de egalat prin alte activități din timpul facultății.

Tematica:

Basic Skills in Thoracic Surgery - lucrari practice: drenaj pleural, toracocenteza, costotomie, cricotiroidotomie, punctie lombaraBasic Skills in Digestive Surgery - lucrari practice: hemostază, enterectomie și enteroanastomoză termino-terminalăBasic Skills in Plastic and Reconstructive Surgery - lucrari practice: tenorafii, lambou bilobat, lambou romboidBasic Skills in Vascular Surgery - lucrări practice: expunere, hemostază, disecție, arteriotomie și anastomoză termino-terminală.

Metodologie:

Selecţia participanţilor se va face de către un juriu format din doi membri SSCR şi două cadre universitare din comitetul de organizare al Congresului urmând următoarele criterii:1) Caracterizarea scrisă de către un cadru universitar2) Activităţile extracurriculare3) Scrisoare de motivaţieMenţionăm că participanţii activi la Congres au prioritate, indiferent de centrul universitar, iar în cazul în care vor exista aplicaţii considerate egale, participanţii vor fi selectaţi şi în funcţie de momentul înscrierii. Participanţii sunt rugaţi să îşi aleagă la înscriere worksopurile la care vor să participe în funcţie de prioritate, având posibilitatea să opteze pentru oricare dintre ele ( minim unul, maxim patru) pentru ca apoi să fie repatizaţi la unul dintre ele. Numărul maxim posibil de participanţi acceptaţi este 60.

Abreviere:
AST

Scopul acestui workshop este de a oferi posibilitatea studenţilor interesaţi să intre în contact cu tehniciile chirurgicale avansate , contribuind la decizia de a urma o eventuală carieră în domeniu. Cursanţii se vor familiariza cu manevre de baza in domeniul chirurgical precum si cu tehnicile avansate de semiologie chirurgicala, practicate pe manechine specifice si pe material biologic.

Tematica:

- Toracocenteza , pleurostomia , drenajul toracic.- Paracenteza , punctia pericardica , punctia fundului de sac Douglas.- Traheostomia , cricotireostomia.- Intubatia oro-traheala- Anestezia- Injectii intravasculare- Punctia arteriala- Acesul venos ( incanularea unei vene )- Perfuzia- Pansamente si bandaje- Sondajul naso-gastric- Spalatura gastrica- Drenajul chirurgical- Clismele- Sondajul uretro-vezical- Tuseul rectal- Tuseul vaginal- Mecanismele nasterii- Chirurgia digestiva ( anastomoze enterale T-T , L-L )- Chirurgia vasculara ( anastomoze vasculare T-T, T-L si plastie cu patch )

Metodologie:

Cursurile teoretice sunt sub forma unor prezentari bogat ilustrate. Fiecare participant are propria masa de lucru si beneficiaza de instrumentar chirurgical si materiale de pregatire puse la dispozitie de catre organizatori.Tehnicile chirurgicale sunt realizate la pupitrul central de catre instructori si proiectate in timp real odata cu explicatiile acestora. Participantii vor reproduce apoi fiecare manevra sub indrumarea instructorilor asistenti, insistandu-se pana ce acestea sunt deprinse.

Abreviere:
BSEM

Fiecare pas înainte făcut în medicină se datorează cercetărilor extensive realizate în centre specializate. În ultimii 100 de ani, cercetarea experimentală a permis studierea în detaliu a fenomenelor care se petrec atunci cand organismul este supus unor intervenţii chirurgicale iar asocierea acesteia cu microchirurgia a dus la întelegerea motivului pentru care anumite proceduri (reimplantări, lambouri etc) eşuează. Scopul acestui workshop este de a aduce în atenţia studentului medicinist această ramură a medicinii, oferind posibilitatea ulerioară de finanţare a proiectelor de cercetare experimentală.

Tematica:

Parte teoretică● Noțiuni de bază în microchirurgie;● Instrumentarul specific microchirurgiei (exemple, clasificare, manevrare, grija față de instrumente);● Elemente de anatomie pentru principalele animale utilizate în cadrul modelelor experimentale;● Tehnica efectuării anesteziei;● Metode de administrare a agenților farmacologici;● Metode de prelevare a probelor biologice;● Întreținerea și monitorizarea animalelor de experiență;● Noțiuni de manevrare a țesuturilor sub microscopul operator;● Noduri sub microscopul operator;● Suturi sub microscopul operator;● Arteriorafie și neurorafie sub microscopul operator;Parte practică (sub microscopul operator)● Noduri și suturi pe tifon și alte modele de practică;● Suturi vasculare pe pulpă de găină;● Disecție și abord chirurgical experimental pe șobolan Wistar viu, sub anestezie generală;● Arteriorafie pe șobnolan Wistar viu, sub anestezie / alte materiale biologice.● Neurorafie pe șobnolan Wistar viu, sub anestezie / alte materiale biologice.

Metodologie:

Workshopul se adresează unui număr de 12 de participanţi şi este compus dintr-o parte teoretică şi una practică. Complexitatea tehnicilor prezentate creşte, de la exerciţii pe tifon până la realizarea de anastomoze vasculare şi nervoase pe șobolan Wistar viu, sub anestezie generală. Toate prezentările teoretice sunt însoţite de demonstraţii practice, filmate şi redate în timp real pe un panou de proiecție. Materialele biologice utilizate includ: picioare de găină, şoricei, iepuri, cobai, şobolani Wistar.

/***/