Mission and values

CADRU DE FUNCȚIONARE

Societatea Studențească de Chirurgie din România activează sub auspiciile legislației asociațiilor și fundațiilor, care formează temeiul activității și care reglementează condițiile sale de funcționare. Documentul oficial care cuprinde aceste noțiuni este reprezentat de Statut, care obiectivează scopul, obiectivele și valorile pe care SSCR le promovează.

SCOP

În descendența acestor precizări, menționăm faptul că scopul SSCR este constituit din pregătirea studenţilor la Facultatea de Medicină în domeniul chirurgical, prin aprofundarea cunoştinţelor din curricula universitară și din afara ei, prin îmbunătăţirea condiţiilor de practică medicală şi prin creşterea gradului de accesibilitate la resursele medicale.

MISIUNE

Astfel, misiunea noastră urmărește evoluţia şcolii româneşti de chirurgie, prin încurajarea rezultatelor de marcă şi prin formarea unor generaţii de chirurgi de o calitate excepţională din punct de vedere profesional și uman.

VIZIUNE

Viziunea SSCR se concretizează în jurul ideii de facilitare a educației chirurgicale în rândul studenților la Facultatea de Medicină din întreaga țară, concretizându-se prin organizarea unei game complete de activități științifice și sociale care conturează portretul medicului de mâine. Ne dorim ca participanții și voluntarii pe care îi formăm să își aducă, în viitoarea lor carieră, aportul la dezvoltarea medicinei românești și internaționale, permanent în slujba pacientului.


VALORI

Valorile după care ne ghidăm sunt constituite în veritabile principii de funcționare:

VOLUNTARIATUL

Toate activitățile SSCR sunt realizate prin intermediul muncii voluntare depuse de membrii săi. Voluntarii care achită cotizația anuală sunt considerați membrii activi și au parte de o serie de beneficii, incluse în Statut și în Regulament, printre care enumerăm contorizarea orelor de voluntariat, menționate în Contractul de Voluntariat, prioritate în acceptarea la workshopuri, taxe reduse de participare la proiectele SSCR sau chiar gratuitate, participarea la activități de teambuilding și recompense non-financiare.

 

De asemenea, voluntarii au oportunitatea să își dezvolte o multitudine de abilități profesionale (în momentul în care îndeplinesc criteriile pentru a deveni traineri sau coordonatori de proiecte) și sociale (discurs public, muncă în echipă, managementul timpului, spirit organizatoric, spirit de conducere, imaginație etc.) sau abilități particulare în funcție de departamentul în care activează (capacitatea de exprimare scrisă, administrarea unui website, gestiunea bazelor de date, editare foto-video, spirit de persuasiune etc.).

PARTENERIATUL ȘI LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Întrucât profesia medicală, în general și profesia chirurgicală, în particular presupun activarea exclusivă în cadrul unei echipe, dar și o strânsă cooperare interdisciplinară, SSCR preia și își asumă această valoare, în încercarea de a o transmite membrilor săi, pentru a forma profilul unui medic complet nu doar din punct de vedere profesional, ci și din punct de vedere uman.

Pe plan intern, încurajăm colaborarea în interiorul echipelor de voluntari din cadrul proiectelor și din cadrul departamentelor SSCR, prin structurarea clară a sarcinilor și prin delegarea acestora în funcție de abilitățile-cheie ale fiecărui voluntar în parte. Astfel, aportul individual devine la fel de important ca rezultatul final, iar cooperarea este fundamentul acestuia.

Pe plan extern, ne dorim să dezvoltăm rețeaua de parteneri din domeniul medical sau non-medical cu care lucrăm spre îndeplinirea misiunii noastre, în dorința de a ne dezvolta ca Societate și, mai apoi, de a oferi această oportunitate de dezvoltare unui număr cât mai mare de studenți.

PROFESIONALISMUL

SSCR încurajează formarea unor generații de chirurgi cât mai bine pregătiți din punct de vedere profesional. De aceea, credem în dezvoltarea continuă, pentru a ridica standardele proiectelor noastre la un nivel cât mai înalt. În încercarea a oferi participanților o pregătire cât mai bună în cadrul activităților noastre, investim în permanență în resursa materială și, mai ales, în resursa umană. Voluntarii noștri sunt evaluați constant prin criterii obiective și sunt antrenați în cadrul workshopurilor destinate trainerilor, în cadrul workshopurilor pentru dezvoltarea soft-skillurilor și în cadrul teambuildingurilor.

 

În SSCR, profesionalismul reprezintă și o valoare intrinsecă, în funcție de care ne organizăm intern, ne structurăm activitatea în departamente și funcționăm la nivel național. El este cel care a adus în familia SSCR un număr impresionant de proiecte, de participanți și de voluntari. Tot el este cel care ne îndeamnă să continuăm și să ducem mai departe valorile pe care, generație cu generație, le-am respectat, le-am interiorizat și apoi, la rândul nostru, le-am transmis.

AUTONOMIA

SSCR este o asociație non-guvernamentală, fără scop lucrativ și apolitică, funcționând independent, prin temei legal, ca personalitate juridică.

Toate filialele SSCR au libertatea de a-și stabili proiectele și activitățile proprii, în afara cazului în care se implică într-un proiect național; în acest context, ele se bucură de sprijinul Consiliului Director, dator să le supervizeze și să asigure unitatea profesională la nivelul întregii țări.

TRANSPARENTA

Atât Statutul, cât și Regulamentul SSCR pot fi consultate pe site-ul www.sscr.ro.

SSCR este înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

SSCR se supune prevederilor menționate în Legea pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în conformitate cu Directiva Europeană The General Data Protection Regulation no. 679/2016 și cu Legea Voluntariatului nr. 78/2014.