Basics

Galati - Knots and Sutures ed. 59
15 dec. - 17 dec. 2023
București - Knots and Sutures ed. 111
15 dec. - 17 dec. 2023
Bucuresti - Flaps and Sutures ed. 12
9 dec. - 10 dec. 2023
Iasi - Basic Surgical Skills ed. 43
8 dec. - 10 dec. 2023
Oradea - Train your Surgical Skills ed. 16
8 dec. - 8 dec. 2023
Craiova - Knots and Sutures ed. 67
8 dec. - 10 dec. 2023
Iasi - Train your Surgical Skills ed. 13
7 dec. - 7 dec. 2023
Timișoara - Mini - Knots and Sutures ed. 1
6 dec. - 6 dec. 2023
București - Train your Surgical Skills ed. 41
26 nov. - 26 nov. 2023
București - Train your Surgical Skills ed. 40
25 nov. - 25 nov. 2023
București - Train your Surgical Skills ed. 39
25 nov. - 25 nov. 2023
Brașov - Basic Surgical Skills ed. 15
24 nov. - 26 nov. 2023
Craiova - Knots and Sutures ed. 66
24 nov. - 26 nov. 2023
Craiova - Basic Surgical Skills ed. 41
24 nov. - 26 nov. 2023
Timisoara - Basic Surgical Skills ed. 17
18 nov. - 19 nov. 2023
București - Basic Surgical Skills ed. 84
17 nov. - 19 nov. 2023
Sibiu - Train your Surgical Skills ed. 10
17 nov. - 18 nov. 2023
Oradea - Basic Surgical Skills ed. 19
11 nov. - 12 nov. 2023
Iasi - Knots and Sutures ed. 49
10 nov. - 12 nov. 2023
București - Knots and Sutures ed. 110
10 nov. - 12 nov. 2023
Brașov - Knots and Sutures ed. 24
10 nov. - 12 nov. 2023
Sibiu - Knots and Sutures ed. 39
10 nov. - 12 nov. 2023