Workshopuri

Timișoara - Basic Surgical Skills ed. 19
25 mai - 26 mai 2024
Craiova - Basic Skills in Orthopaedics and Traumatology ed. 1
25 mai - 25 mai 2024
București - Basic Skills in Microsurgery ed. 24
31 mai - 2 iun. 2024
București - Basic Skills in Surgical Ophthalmology for Residents ed. 1
18 mai - 18 mai 2024
Oradea - Basic Skills in Cardiovascular Surgery ed. 9
18 mai - 19 mai 2024
București - Basic Skills in Urology ed. 1
18 mai - 19 mai 2024
Timișoara - Knots and Sutures ed. 55
17 mai - 19 mai 2024
Timișoara - Introduction to Laparoscopy ed. 8
17 mai - 18 mai 2024
Iași - Basic Skills in Orthopaedics and Traumatology ed. 2
17 mai - 17 mai 2024
Sibiu - Basic Skills in Oral Surgery ed. 13
17 mai - 19 mai 2024
Galați - Basic Skills in Microsurgery ed. 2
11 mai - 12 mai 2024
Oradea - Advanced Skills in Digestive Surgery ed. 5
11 mai - 12 mai 2024
Oradea - Train your Surgical Skills ed. 18
10 mai - 10 mai 2024
București - Knots and Sutures ed. 115
10 mai - 12 mai 2024
Național - Be a Scientific Trainer ed. 18
27 apr. - 28 apr. 2024
Oradea - Flaps and Sutures ed. 5
27 apr. - 28 apr. 2024
București - Basic Surgical Skills ed. 87
26 apr. - 28 apr. 2024
Oradea - Basic Skills in Surgical Ophthalmology ed. 3
26 apr. - 27 apr. 2024
Galați - Basic Skills in Cardiovascular Surgery ed. 4
26 apr.
Iași - Basic Surgical Skills for Residents ed. 2
21 apr. - 21 apr. 2024
Online - My First Scientific Presentation ed. 1
20 apr. - 26 apr. 2024
Online - My First Scientific Presentation ed. 7
20 apr. - 26 apr. 2024
Iași - Basic Surgical Skills ed. 45
19 apr. - 21 apr. 2024