Workshops

Brașov - Knots and Sutures ed. 25
23 feb. - 25 feb. 2024
Constanța - Basic Surgical Skills ed. 20
24 feb. - 25 feb. 2024
București - Knots and Sutures ed. 112
1 mar. - 3 mar. 2024
Constanța - Knots and Sutures ed. 81
2 mar. - 3 mar. 2024
București - Basic Surgical Skills ed. 85
8 mar. - 10 mar. 2024
National - My first scientific presentation
11 mar. - 15 mar. 2024
Constanța - Knots and Sutures ed. 76
8 apr. - 9 apr. 2023
Oradea - Basic Surgical Skills ed. 18
8 apr. - 9 apr. 2023
Bucuresti - Flaps and Sutures ed. 11
8 apr. - 9 apr. 2023
București - Knots and Sutures ed. 108
7 apr. - 9 apr. 2023
Cluj-Napoca - Basic Skills in Oral Surgery ed. 8
7 apr. - 9 apr. 2023
Online - Be a Scientific Trainer ed. 14
7 apr. - 8 apr. 2023
Online - My first scientific presentation ed. 5
5 apr. - 9 apr. 2023
Iasi - First Steps in Anatomical Dissection ed. 2
2 apr. - 2 apr. 2023
Iasi - Basic Skills in Surgical Ophthalmology ed. 6
1 apr. - 1 apr. 2023
Craiova - Basic Skills in Plastic and Reconstructive Surgery ed. 13
1 apr. - 2 apr. 2023
Iasi - First Steps in Anatomical Dissection ed. 1
1 apr. - 1 apr. 2023
Timisoara - Basic Surgical Skills ed. 15
1 apr. - 2 apr. 2023
Oradea - Basic Surgical Skills ed. 17
1 apr. - 2 apr. 2023
Brașov - Basic Skills in Cardiovascular Surgery ed. 5
31 mar. - 1 apr. 2023
București - Knots and Sutures ed. 107
31 mar. - 2 apr. 2023
Sibiu - Basic Skills in Microsurgery ed. 4
31 mar. - 1 apr. 2023
Constanța - Basic Skills in Oral Surgery ed. 3
25 mar. - 26 mar. 2023
Iasi - Flaps and Sutures ed. 1
24 mar. - 26 mar. 2023
Timisoara - Knots and Sutures ed. 21
24 mar. - 26 mar. 2023
Oradea - Knots and Sutures ed. 31
24 mar. - 26 mar. 2023