Elementare

Galați - Knots and Sutures ed. 59
15 dec. - 17 dec. 2023
București - Knots and Sutures ed. 111
15 dec. - 17 dec. 2023
Cluj-Napoca - Basic Surgical Skills ed. 43
13 mai - 15 mai 2022
Iași - Basic Surgical Skills ed. 38
6 mai - 8 mai 2022
Brașov - Basic Surgical Skills ed. 10
6 mai - 8 mai 2022
Oradea - Basic Surgical Skills ed. 14
16 apr. - 17 apr. 2022
București - Basic Surgical Skills ed. 78
15 apr. - 17 apr. 2022
Bucuresti - Flaps and Sutures ed. 8
15 apr. - 17 apr. 2022
Brașov - Knots and Sutures ed. 19
15 apr. - 17 apr. 2022
Sibiu - Knots and Sutures ed. 33
15 apr. - 17 apr. 2022
Craiova - Basic Surgical Skills ed. 35
15 apr. - 17 apr. 2022
Galați - Mini - Knots and Sutures ed. 4
15 apr. - 16 apr. 2022
Constanța - Basic Surgical Skills ed. 17
9 apr. - 10 apr. 2022
Iași - Knots and Sutures ed. 43
8 apr. - 10 apr. 2022
București - Knots and Sutures ed. 100
8 apr. - 10 apr. 2022
Craiova - Basic Surgical Skills ed. 34
8 apr. - 10 apr. 2022
Oradea - Basic Surgical Skills ed. 13
2 apr. - 3 apr. 2022
Galați - Basic Surgical Skills ed. 7
2 apr. - 3 apr. 2022
Constanța - Basic Surgical Skills ed. 16
2 apr. - 3 apr. 2022
Craiova - Knots and Sutures ed. 54
1 apr. - 3 apr. 2022
Constanța - Basic Surgical Skills ed. 15
26 mar. - 27 mar. 2022
Oradea - Knots and Sutures ed. 7
25 mar. - 27 mar. 2022